Publisert Legg igjen en kommentar

Kristi himmelfartsdag

Kristi himmelfartsdag er for de fleste start på en langhelg, også for aktive kristne. Det er gudstjeneste i få kirker, men de kristne organisasjonene har ofte stevner denne dagen. «Det er svært få i Norge som forbinder Kristi himmelfartsdag med en helligdag. Det er jo heller ikke en av de store høytidsdagene i kirken heller», sier en pastor i et intervju.

Legen Lukas avslutter sitt evangelium med å gjengi oppdraget Jesus gir disiplene oppdraget: Misjonsbefalingen. I det første kapitlet Apostlenes gjerninger forteller Lukas om det som skjedde like før og på Kristi himmelfart:

«Etter å ha lidd døde, sto han levende fram for dem med mange bevis på at han levde: I førti dager viste han seg for dem og talte om det som hører Guds rike til.»

Dagen faller på den førtiende dagen etter påske, like lenge som Jesus var sammen med disiplene etter oppstandelsen. Den femtiende dagen etter påske og ti dager etter Kristi himmelfartsdag kommer pinsen.

Kristi himmelfartsdag er blitt feiret gjennom det meste av kirkens historie. Den første som nevner dagen som en festdag er kirkehistorikeren Eusebius ved begynnelsen av 300-tallet. Det er den første av kirkens høytider, (jul, påske pinse) som nevnes i kirkehistorien.

«— dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ender. Da han hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på, og en sky tok ham bort fra øynene deres.»

Det er synd at denne viktige dagen har så liten betydning som det ser ut at den har. Det var på denne dagen Jesus forlot disiplene etter å ha lovet å komme tilbake på samme måte som han forlot dem.

Peter Halldorf skriver i sin bok, Hellig år: «Kristi himmelfart er derfor en feiring av den dagen da himmelens porter åpnes for menneskeheten.» Grunn til å feire dagen?

Bibelen er den beste boken å lese om dagen. Den finnes i flere utgaver og formater:
Bibelen 2011 (Bibelselskapet). Bibelen Guds ord (Bibelforlaget).


Legg igjen en kommentar