Bibler

Bibler finnes i flere oversettelser og utgaver. Alle utgavene inneholder det gamle testamente og det nye testamente. Norsk Bibel eller Den hellige skrift, Bibelen Guds ord, Bibel selskapets Bibel, Studiebibel og mange barnebibler tilpasset til ulike aldersgrupper. Du kan ha en bibel fra vanlig skoleutgave i stivperm innbinding til mest eksklusiv med gullsnitt, registrer og i kalvskinn.