Bibler

Bibler finnes i flere oversettelser og utgaver. Her finner du Norsk bibel Den hellige skrift, Bibel 2011, Bibelen Guds ord og ikke minst barnebibler. Alle utgavene inneholder det gamle testamente og det nye testamente. Norsk Bibel eller Den hellige skrift finnes både på bokmål og nynorsk, Bibelen Guds ord finnes bare på bokmål, Bibelselskapets Bibel 2011 finnes både på bokmål og nynorsk. I tillegg har vi Studiebibel, Studentbibel og mange barnebibler tilpasset til ulike aldersgrupper. Du kan ha en bibel fra vanlig skoleutgave i stivperm innbinding til mest eksklusiv med gullsnitt, registrer og i kalvskinn.

Sorter etter oversettelser: Bibel 88 | Bibel 2011 | Bibel 2017 | Barnebibler

Viser alle 44 resultater

Viser alle 44 resultater